LBM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 08/11/2022 11:15:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK:LBM) như sau:

Các tin liên quan