TGG: Thông báo về việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành

HOSE - 08/11/2022 5:09:00 CH


Công ty Cổ phần Louis Capital thông báo về việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành như sau:

Các tin liên quan