DRH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đăng Tùng

HOSE - 10/11/2022 4:37:00 CH


Nguyễn Đăng Tùng thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings như sau:

Các tin liên quan