VDS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính công ty

HOSE - 11/11/2022 4:17:00 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính công ty như sau:

Các tin liên quan