DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

HOSE - 15/11/2022 10:36:00 SA


Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

Các tin liên quan