LBM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 16/11/2022 1:39:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng(mã CK: LBM) như sau:

Các tin liên quan