PSH: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã PSHH2224001

HOSE - 17/11/2022 5:32:00 CH


Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã PSHH2224001 như sau:

Các tin liên quan