PSH: Tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Báo Hải quan - 23/11/2022 10:10:00 CH


Theo quyết định mới ban hành của Tổng cục Hải quan, tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định.
 
https://fireant.vn/top-symbols
 
Công chức Hải quan Nghệ An kiểm tra bể chứa xăng dầu NK của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: H.Nụ
 
Trước đó, do chưa đáp ứng quy định về việc lắp đặt và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động với cơ quan Hải quan, ngày 15/8/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1783/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng Quyết định xác nhận tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan. Đồng thời, dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất tại tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu.
 
Đến nay, sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc lắp đặt lắp đặt và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động với cơ quan Hải quan đáp ứng quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan đã xác nhận trở lại tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định.
 
Liên quan đến triển khai Nghị định số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, có hiệu lực từ ngày 10/8/2020, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67 sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu thì thương nhân kinh doanh xăng dầu có 2 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực để hoàn thiện điều kiện theo quy định như: lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan. Tức là thời gian thực hiện sẽ tính từ ngày 10/8/2022.
 
Quy định này giúp cho cho cơ quan quản lý nắm được chính xác, kịp thời số lượng xăng dầu nhập khẩu, đồng thời thu đúng số thuế phải nộp, nâng cao hiệu quả quản trị của doanh nghiệp.
 
Triển khai Nghị định nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có nhiều văn bản để đôn đốc doanh nghiệp và Hải quan đảm bảo thực hiện đúng nội dung, thời hạn quy định của pháp luật.
 

Các tin liên quan