FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 28/11/2022

HOSE - 28/11/2022 8:52:00 SA


Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 28/11/2022 như sau:

Các tin liên quan