PDR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Đạt

HOSE - 29/11/2022 1:39:00 CH


Nguyễn Văn Đạt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

Các tin liên quan