LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 29/11/2022 1:30:00 CH


Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Các tin liên quan