FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2022

HOSE - 29/11/2022 5:48:00 CH


 Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2022 như sau:

Các tin liên quan