FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2022

HOSE - 29/11/2022 5:47:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2022 như sau:

Các tin liên quan