FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2022

HOSE - 29/11/2022 5:46:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2022 như sau:

Các tin liên quan