CDC: Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến văn bản thay đổi nhân sự TV HĐQT và BKS

HOSE - 29/11/2022 5:49:00 CH


Công ty Cổ phần Chương Dương thông báo nghị quyết HĐQT lấy ý kiến văn bản thay đổi nhân sự TV HĐQT và BKS như sau:

Các tin liên quan