FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2022

HOSE - 30/11/2022 5:43:00 CH


Quỹ ETF KIM Growth VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/11/2022 như sau:

Các tin liên quan