CII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Thúy Hằng

HOSE - 30/11/2022 1:29:00 CH


Phạm Thị Thúy Hằng thông báo  giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau:

Các tin liên quan