NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nhóm CĐ lớn Cao Thị Ngọc Sương và Bùi Cao Nhật Quân

HOSE - 30/11/2022 1:24:00 CH


Cao Thị Ngọc Sương và Bùi Cao Nhật Quân Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của của nhóm CĐ lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va như sau:

Các tin liên quan