DRL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 30/11/2022 1:32:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK:DRL) như sau::

Các tin liên quan