GAB: Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 và link tài liệu

HOSE - 30/11/2022 5:31:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 và link tài liệu như sau:

Các tin liên quan