IMP: Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển bù đắp chi phí hoạt động năm 2022

HOSE - 30/11/2022 5:27:00 CH


Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển bù đắp chi phí hoạt động năm 2022 như sau:

Các tin liên quan