AAT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trịnh Kim Giang

HOSE - 30/11/2022 5:42:00 CH


Trịnh Kim Giang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa như sau:

Các tin liên quan