FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/11/2022

HOSE - 30/11/2022 5:58:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/11/2022 như sau:

Các tin liên quan