TRC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 01/12/2022 10:15:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

Các tin liên quan