TNI: Nghị quyết HĐQT về chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản Đồng Xuân

HOSE - 01/12/2022 10:30:00 SA


Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông báo nghị quyết HĐQT về chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản Đồng Xuân như sau:

Các tin liên quan