BEL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 01/12/2022 10:46:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Điện tử Biên Hòa - địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến thành, Quận 1, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần (Trừ thứ 7, Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy giới thiệu (Nếu là tổ chức).

Các tin liên quan