PVD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ

HOSE - 01/12/2022 11:15:00 SA


Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:

Các tin liên quan