YEG: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 01/12/2022 3:23:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thông báo Quyết định của HĐQT về việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan