SCS: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 01/12/2022 4:31:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan