SCS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022

HOSE - 01/12/2022 4:30:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

Các tin liên quan