VCB: HĐQT thông qua giao dịch giữa VCB và người có liên quan về gói thầu cải tiến ứng dụng CR hệ thống CoreBanking

HOSE - 01/12/2022 4:27:00 CH


Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo HĐQT thông qua giao dịch giữa VCB và người có liên quan về gói thầu cải tiến ứng dụng CR hệ thống CoreBanking như sau:

Các tin liên quan