VCB: Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm Thành viên HĐQT

HOSE - 01/12/2022 4:26:00 CH


Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm Thành viên HĐQT  như sau:

Các tin liên quan