FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2022

HOSE - 01/12/2022 5:10:00 CH


Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2022 như sau:

Các tin liên quan