E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2022

HOSE - 01/12/2022 5:08:00 CH


Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2022 như sau:

Các tin liên quan