VNM: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

HOSE - 01/12/2022 5:22:00 CH


 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 như sau:

Các tin liên quan