FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23/11/2022 đến 29/11/2022

HOSE - 01/12/2022 5:19:00 CH


Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23/11/2022 đến 29/11/2022 như sau:

Các tin liên quan