HPX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB - Chu Thị Lương, Đỗ Quý Đường, Trần Thị Thái Bình

HOSE - 01/12/2022 5:18:00 CH


Chu Thị Lương, Đỗ Quý Đường, Trần Thị Thái Bình báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan