PNJ: Nghị quyết HĐQT thông qua việc xác định chi tiết nguồn vốn dùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE - 01/12/2022 5:18:00 CH


Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc xác định chi tiết nguồn vốn dùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Các tin liên quan