SZC: Ký kết hợp đồng thuê nhà máy xử lý nước thải tại KCN Châu Đức năm 2023

HOSE - 01/12/2022 5:37:00 CH


Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức  thông báo ký kết hợp đồng thuê nhà máy xử lý nước thải tại KCN Châu Đức năm 2023 như sau:

Các tin liên quan