PET: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

HOSE - 01/12/2022 5:32:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông báo nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

Các tin liên quan