BSI: Thông báo bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ

HOSE - 01/12/2022 5:45:00 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ như sau:

Các tin liên quan