GDT: Thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

HOSE - 01/12/2022 5:42:00 CH


Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

Các tin liên quan