GDT: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh

HOSE - 01/12/2022 5:41:00 CH


Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh như sau:

Các tin liên quan