FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/12/2022

HOSE - 02/12/2022 5:38:00 CH


Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/12/2022 như sau:

Các tin liên quan