GIL: Điều chỉnh nội dung Nghị quyết HĐQT số 33/2022

HOSE - 02/12/2022 5:47:00 CH


 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo điều chỉnh nội dung Nghị quyết HĐQT số 33/2022 như sau:

Các tin liên quan