PGS: Gas South chuyển đổi số

Doanh nghiệp Việt Nam - 02/12/2022 10:10:00 CH


Ngày 1/12 vừa qua, FPT Digital đã chuyển giao kết quả dự án Tư vấn Chuyển đổi số tới Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) nhằm số hóa các mảng nghiệp vụ, nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin, tối ưu hóa năng lực vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh...
 
Theo ông Nguyễn Ngọc Luận - Tổng Giám đốc Gas South: “Định hướng phát triển giai đoạn 2022-2025 tới tầm nhìn 2030, Gas South tiếp tục giữ vai trò đầu ngành Việt Nam, cung cấp năng lượng sạch và phát triển bền vững không chỉ trong mảng kinh doanh truyền thống mà còn ở mô hình kinh doanh mới có thể phát triển khi chuyển đổi số thành công".
 
Gas South chuyển đổi số với trọng tâm là tối ưu hóa năng lực vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực số, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của công ty. Ông Luận khẳng định việc tham gia vào công cuộc chuyển đổi số sẽ là bước đột phá trong việc kết hợp năng lực của con người cùng với các công nghệ tiên tiến.
 
 
Đại diện Gas South và FPT Digital tại lễ bàn giao.
 
FPT Digital đã tư vấn lộ trình chuyển đổi số của Gas South theo định hướng thúc đẩy hiệu quả vận hành và quản trị thông qua sức mạnh của chuyển đổi số. Những chuyển đổi sâu rộng này sẽ giúp Gas South cải tiến vượt trội về tất cả các khía cạnh để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn.
 
Lộ trình Chuyển đổi số do FPT Digital xây dựng cùng Gas South gồm 11 sáng kiến số, trong đó 8 sáng kiến nhằm số hóa các mảng nghiệp vụ và 3 sáng kiến nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin.
 
Toàn bộ các sáng kiến số được xây dựng theo bộ tiêu chí đánh giá của FPT Digital, theo mức độ tác động từ trực tiếp tới gián tiếp, theo khả năng rộng cho một hay nhiều đơn vị trong công ty và theo tính dễ dàng triển khai. Mỗi sáng kiến số được qui định khung thời gian phát triển cụ thể đi kèm các mục tiêu cho mỗi giai đoạn phát triển đó.
 
Do đó lộ trình được FPT Digital cùng Gas South lựa chọn rất tối ưu, không chỉ giải quyết các vấn đề thực tiễn từ kết quả khảo sát đã chỉ ra, mà còn mang lại các giá trị mới cho công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Qua quá trình xây dựng lộ trình, ban lãnh đạo và cán bộ quản lý có thể nhận diện vấn đề, vướng mắc nội tại và khai thác tiềm năng mà công nghệ mới sẽ mang lại cho công ty. Sắp tới, khi đưa lộ trình vào thực thi, toàn bộ nhân viên của Gas South có thể nhận biết rõ mục tiêu và những lợi ích mang lại từ chương trình Chuyển đổi số trong tất cả các khối như quản trị, quản lý điều hành, sản xuất và các khối phòng ban chức năng khác.
 
Theo tư vấn của FPT Digital, nhằm đảm bảo sự thành công của chương trình chuyển đổi số, Gas South đã thành lập bộ phận CNTT và ban Chuyển đổi số do lãnh đạo công ty trực tiếp điều hành. Ban Chuyển đổi số sẽ quản lý và triển khai toàn bộ các sáng kiến số trong lộ trình, đảm bảo nguồn lực ổn định, thúc đẩy sự hợp tác và các cam kết cho chương trình Chuyển đổi số thành công.
 
Chuyển đổi số thành công không chỉ giúp giảm chi phí vận hành, tối ưu hóa năng suất lao động mà còn giúp Gas South nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo, xây dựng nền tảng văn hóa số trong tổ chức và hình thành nguồn nhân lực tài năng.
 

Các tin liên quan