MSB: Nghị quyết HĐQT về phê duyệt hạn mức tín dụng với bên liên quan NNB

HOSE - 05/12/2022 1:42:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo nghị quyết HĐQT về phê duyệt hạn mức tín dụng với bên liên quan NNB như sau:

Các tin liên quan