DAG: Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

HOSE - 05/12/2022 1:34:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thông báo nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu như sau:

Các tin liên quan