ITA: Phản hồi công văn số 2310 của SGDCK TP.HCM về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

HOSE - 05/12/2022 5:19:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông báo phản hồi công văn số 2310 của SGDCK TP.HCM về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp như sau:

Các tin liên quan