DRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

HOSE - 05/12/2022 5:56:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã CK: DRC) như sau:

Các tin liên quan